En Bloc
Logo Logo

Planning nieuwbouw En Bloc

De verkoop van de laatste appartementen in En Bloc is gestart op donderdag 18 januari 2018. Zie hieronder de huidige planning van En Bloc.

De stappen van het mede-opdrachtgeversschap

Reeds doorlopen stappen

Stap 1 - Informatiebijeenkomst (14 september 2016)

Tijdens deze informatie bijeenkomst wordt de eerste informatie gegeven aan geïnteresseerden. We stellen het projectteam voor, geven een toelichting op de locatie en het plan, leggen uit wat het mede-opdrachtgeversschap inhoudt en hoe het proces verloopt en beantwoorden vragen.

Stap 2 - Informatiebijeenkomst 2 (medio oktober 2016)

Tijdens deze informatiebijeenkomst gaan we dieper in op alle mogelijkheden die er zijn. Ook kunnen we tijdens deze informatiebijeenkomst eerste richtlijnen geven omtrent de prijzen van de units. Dit zijn circa en vanaf prijzen en worden op een later moment in het proces scherper vast gesteld. Wat de uiteindelijke prijs van je woning wordt, heb je natuurlijk als mede-opdrachtgever ook zelf in de hand. Ook gaan we in op hoe de toewijzing van de units zal verlopen. Natuurlijk is er weer ruimte om vragen te stellen aan het projectteam.

Stap 3 - Sluiten optieovereenkomst (november 2016)

Binnen deze stap wordt er een optieovereenkomst gesloten tussen jou (de mede-opdrachtgever) en de ontwikkelaar. Deze optieovereenkomst legt vast dat beide partijen de intentie hebben om de ontwikkeling van de kavel naar keuze gezamenlijk op te pakken. Bij deze optie-overeenkomst hoort een financiële toets van de mede-opdrachtgever.

Stap 4 - Workshop mede ontwikkelen (november 2016)

De mede-opdrachtgevers die een optieovereenkomst hebben getekend krijgen een workshop in mede ontwikkelen. Zo wordt je van alles uitgelegd over termen en de spelregels. Je wordt 'opgeleid' tot mede-ontwikkelaar. Je fantasie wordt geprikkeld en er wordt gekeken naar de mogelijkheden.

De procesbegeleider presenteert en begeleidt de workshop, de architect houdt een lezing over het koppelen van units en hoe deze het best gekozen kunnen worden. Je leert daarbij ook je toekomstige buren kennen en kunt het vast hebben over de collectieve voorzieningen in En Bloc.

Stap 5 - Spelen en koppelen (december 2016)

Er wordt een interactief evenement georganiseerd, waarbij het hele gebouw in een 3D model is opgezet. Dit 3D model verschijnt ook op de website, dus houdt deze in de gaten! Tijdens het interactieve evenement worden er ook voorbeeld plattegronden getoond. Je kunt aan de slag met koppelen, rekenen en nadenken over jouw ideale unit. De verkoop is gestart!

Stap 6 - Voorkeuren aangeven en deelname overeenkomst sluiten (januari/februari 2017)

Er vinden persoonlijke gesprekken plaats tussen de ontwikkelaar en alle mede-opdrachtgevers die een optieovereenkomst hebben getekend. Tijdens deze gesprekken worden alle voorkeuren en individuele wensen besproken. Naderhand volgt dan een voorstel met 1 of meerdere geschikte opties die zo goed mogelijk bij jouw individuele wensen past. 

Hierna wordt een deelnameovereenkomst gesloten, waarmee we een stap verder gaan in de verbintenis met elkaar. We kunnen van start!

Stap 7 - Formeren Vereniging van Deelnemers (februari 2017)

Alle mede-opdrachtgevers worden met elkaar in contact gebracht. Er wordt een Vereniging van Deelnemers opgericht, waarin onderlinge afspraken worden vastgelegd. Natuurlijk begeleidt de procesbegeleider de mede-opdrachtgevers hierin.

Stap 8 - Workshop gevel en collectieve voorzieningen (februari 2017)

Er wordt een workshop georganiseerd waarbij je samen met je mede-opdrachtgevers gaat bepalen hoe jullie gevel eruit moet komen te zien. Hierbij zijn verschillende architecten van Marc Koehler Architects aanwezig die jullie wensen zoveel mogelijk zal vertalen in een gevel naar jullie gezamenlijke wens.

In thema-werkgroepen wordt nagedacht over de collectieve voorzieningen in En Bloc. Komt er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte? Hoe komt de afwerking van de collectieve ruimtes er uit te zien?

Stap 9 - Workshop unit-indeling (maart 2017)

Er vindt een workshop plaats waarbij je jouw gewenste indeling kunt voorleggen aan de architect en de wooncoach. De wooncoach licht tijdens deze workshop ook toe wat je van hem of haar kunt verwachten.

Stap 10 - Vaststelling voorlopig ontwerp van de gevel en collectieve ruimtes (april 2017)

Het voorlopig ontwerp gemaakt door de architect wordt voorgelegd aan de gemeente.

Stap 11 - Workshop afbouw (mei 2017)

Door middel van beelden en een kostenoverzicht geven de ontwikkelaar en architect inzicht in de afbouwkeuzes die de bouwer aanbied. Denk hierbij aan type deuren, tegelwerk, wand- en plafonds afwerkingen, sanitair, keuken, etc.

Stap 12 - Vaststellen definitief ontwerp van de gevel en de collectieve ruimtes en voorleggen voorlopig ontwerp van de indeling aan gemeente (juni 2017)

Het definitief ontwerp van de gevel en de collectieve voorzieningen wordt vastgesteld en een voorlopig ontwerp van de indeling wordt ingediend bij de gemeente.

Stap 13 - Lezingen (juli 2017)

Vrijblijvende lezingen om inspiratie op te doen of meer inhoudelijke informatie te krijgen. De invulling hiervan wordt door jou als mede-opdrachtgever bepaald.

Stap 14 - Definitief akkoord op gevel, collectieve voorzieningen en indeling (juli 2017)

Goedkeuring op het definitief ontwerp door het projectteam en de werkgroepen.

Stap 15 - Aanleveren gegevens voor de aanvraag omgevingsvergunning (juli 2017)

Alle mede-opdrachtgevers leveren aan de hand van een checklist alle benodigde stukken aan, zodat de ontwikkelaar de aanvraag omgevingsvergunning kan indienen.

Stap 16 - Indienen omgevingsvergunning (oktober 2017)

Stap 16 - Indienen omgevingsvergunning (oktober 2017)

Stap 17 - Workshop afbouw gemeenschappelijke ruimtes (13 december 2017)

Er vindt een workshop plaats waarbij je met de bewoners uit jouw trappenhuis aan de slag gaat met de afbouw van de gemeenschappelijke ruimtes.

De nog te doorlopen stappen

Stap 18 - Sluiten koop-/aannemingsovereenkomst (februari 2018)

De VOF En Bloc en de mede-opdrachtgever sluiten een koop-/aannemingsovereenkomst.

Stap 19 - Hypotheken, passeren en start bouw (april 2018)

Als mede-opdrachtgever kun je aan de slag om je hypotheek af te ronden en naar de notaris te gaan. Daarna kan de bouw van start! 

Stap 20 - Bouwen (april 2018 tot tweede helft 2020)

Er wordt druk gebouwd in de Houthaven van Amsterdam. En Bloc komt steeds dichter bij de oplevering. Tijdens de bouw worden er momenten georganiseerd, waarop de bouw wordt opengesteld. Je kunt dan een kijkje nemen.

Stap 21 - De oplevering (tweede helft 2020)

De units worden opgeleverd en jij kunt je woning betrekken!

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?