Baken van Narva
Logo Logo

Disclaimer woonconfigurator

Om je te helpen in je keuze tot het juiste appartement hebben we een 3-D model gebouwd. Deze configurator bevindt zich in een pilotfase. Het model is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van de gegevens zoals deze tijdens het uitbrengen van deze configurator bekend waren. Technisch noodzakelijk controles of wijzigingen kunnen er echter toe leiden dat een en ander aangepast moet worden. Aan de configurator kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?