Libau is voor 97% verkocht

17 september '21

Goed nieuws! De eerste fase van het project Libau Eiland is bijna uitverkocht. Met de optanten voor de laatste twee bouwnummers zijn we in gesprek. Hiermee is voldaan aan één van de opschortende voorwaarden uit artikel 15 van de aannemingsovereenkomst. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kan Bouwbedrijf De Nijs starten met de bouw. Maar hoe zit het eigenlijk met die andere voorwaarden?

image alt

De opschortende voorwaarden en hoerabrief

De koop- en aannemingsovereenkomst die je getekend hebt, treedt pas in werking zodra aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Voor dit project bestaan deze uit: het verkrijgen van planacceptatie van Woningborg, een verkoop van minstens 70% van de woningen, het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning en een bouwrijpe grond.

De omgevingsvergunning voor fase 1 is inmiddels onherroepelijk en de grond op erfpacht hebben we overgedragen gekregen. We wachten nog op de planacceptatie van Woningborg. De aannemer is gestart om het terrein bouwrijp te maken. Denk hierbij aan het vlakken van de kavel, het ontdoen van rommel/restafval en het verwijderen van beplantingen.

De verwachting is dat in november 2021 aan die laatste opschortende voorwaarden is voldaan. In dat geval wordt de zogeheten gunningsbrief, ook wel hoerabrief genoemd, per e-mail aan de kopers gestuurd. Houd je mailbox dus goed in de gaten!

image alt

Planning

In oktober maakt de aannemer alvast een start met het inrichten van het bouwterrein. De bouwwegen worden dan aangelegd, de hekken worden geplaatst en de keet wordt opgebouwd. Zodra de bouw van het project gestart is zullen wij een feestelijk moment inplannen met de kopers om te proosten op een voorspoedige bouw.

  Meer over de fasering van Libau
  Meer nieuws over Libau