Geschiedenis van de Houthaven

De Houthaven werd in 1876 gegraven voor het overslaan en opslaan van hout. Het was de 1e gegraven haven van Amsterdam. De Houthaven werd aangelegd voor het hout dat vooral uit Scandinavië kwam en verder uit Afrika, Azië en Rusland. Het was daarmee lange tijd een belangrijke handelshaven. De houthandel heeft in Amsterdam een grote rol gespeeld, de stad is immers op palen gebouwd.

Amsterdamse houthandel

Het ontstaan van de Houthaven is in verschillende fasen onder te verdelen. De 1e fase liep tot halverwege de 19e eeuw en werd gekenmerkt door de opkomst van de houthandel. In de 2e fase, de 2e helft van de 19e eeuw, voldeden de kleine havens niet meer met de komst van grotere schepen. De havens werden uitgebreid. 

De aangevoerde boomstammen werden aan grote remmingen vastgelegd in het water. Er werden waterlopen gegraven om zoveel mogelijk hout tegelijkertijd te kunnen verwerken. De handel bloeide op en het havengebied breidde zich steeds verder uit met houtverwerkende bedrijven. 

De Amsterdamse School

De 3e fase werd gekenmerkt door de ontwikkeling van de Spaarndammerbuurt met zijn bekende Amsterdamse School blokken. Ook werden de karakteristieke houtopslag-hallen gebouwd. Tijdens de 4e fase, in de jaren 50 en 60, verloor het water zijn betekenis voor de houthandel. Door het toepassen van betonnen heipalen in plaats van houten heipalen nam de bedrijvigheid af. Een voor een vertrokken de bedrijven en werden de waterlopen gedempt. Er kwamen woonschepen voor in de plek en het karakter van de werkhaven veranderde in een woonhaven. 

Eilandenwijk met Amsterdams karakter Toekomst van de Houthaven
Pier 2, En Bloc en Baken van Narva Bekijk alle wijken